Bu Sayfa 15265 Kez Görüntülendi.

HASTA KAYIT/KABUL MODÜLÜ

 • Randevu İşlemleri Modülü(MHRS) 

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)  Hasta randevularını düzenleyen alt modüldür.Bakanlık tarafından 2008 yılında pilot uygulaması başlatılan ve daha sonra tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılması planlanan bir uygulamadır. Bu noktada Hastane Bilgi Sistemi yazılım sisteme hek imlerin çalışma cetvellerini göndererek, hekimlere  atanmış olan randevuları alarak HBYS sistemine kaydeder. Gün sonlarında gerçekleşen randevulara ilişkin bilgileri ise MHRS’ye iletir.

 • İlk Başvuru ve Kayıt

Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri, adres bilgileri, hasta kurum hastası ise hastaya ait sosyal güvenlik ve sevk bilgileri girilerek Hak sahipliği sorgulamaya yönelik web servisler çalıştırlılır ve hasta dosya numarası verilir.Hasta kayıt ve sıra işlemleri ile ilgili etiket ya da çıktılar alınarak ilgili bölüme yönlendirilir.

 • Tekrar Geliş Kaydı ve Kayıt Görüntüleme İşlemi

Başvuran hastaların başvuru nedenlerini kayderek  ve belirtilen arama kriterlerine göre,kayıtlı hastaların bilgilerini gösteren fonksiyondur.Sorgulama sonucu bulunan ve gösterilen Hasta/vaka kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınabilmektedir.

 • Hasta Çıkış/Sevk İşlemi

Muayeneleri sonuçlanan hastaların kayıtlarının kapanmasını sağlayan işlevdir.

POLİKLİNİK MODÜLÜ

 • Poliklinik Kayıt İşlemleri

Hastaların hemşireleri ve doktorları tarafından hasta dosyalarına işlenen tüm muayene ve tedavi bilgileri, özel sağlık bilgileri (alerjiler, diyabet, vb.) ve konsültasyon bilgileri kaydedilir.

 • Doktor Atama

Başvuran hastaların hangi doktor tarafından muayene edileceğini belirleyen alt modüldür.

 • Hasta Tıbbi Bilgi Girişi

Yetkili doktorunun hasta ile ilgili anamnez ve tıbbi bilgi girişini gerçekleştiren işlevdir. Muayene sadece normal poliklinik muayenelerini değil aynı zamanda, kontrol muayenesi, tetkik değerlendirme, check-up muayeneleri, konsültasyonları da kapsamaktadır.

 • Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme

Hastanın tedavi gördüğü tüm birimler ile ilgili tıbbi bilgi girişlerinin görüntülenmesini, raporlanmasını sağlar.

 • Tıbbi Rapor Hazırlama

Hastaya ait tanı ve sonuçlarının raporlandığı alt işlevdir.

 • İlaç ve Sarf Malzeme İstemi

İlaç ve sarf malzemesi isteklerini ilgili bölüme bildirip süreci takip etmek için kullanılan işlemlerdir. İlaç ve sarf malzeme istek, arama ve görüntüleme işlemlerini kapsar.

 • Poliklinik/Servis Raporlama

Poliklinik/servis ile ilgili istatistiksel raporların hazırlanmasını sağlayan fonksiyondur. Servise başvuran hastaların günlük, haftalık, aylık, yıllık sayıları, grup ve sevk eden makam ve maksatlara göre dağılımları, hasta akıbetleri, poliklinik/servis sarf malzeme raporları, maliyetleri ve tanımlı istatistik raporları alınabilmektedir.

KLİNİK MODÜLÜ

 • Yatış İşlemleri

Hastanın yatışıyla ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği bölümdür. Refakatçi işlemleri ve Hasta yatağı ile ilgili özelliklere göre ücret farkları kayıtlara otomatik olarak işlenmektedir.Hasta yatış onay formları,Yatış formu vs formlar elektronik ortamda üretilebilmektedir.istenildiğinde Yataklar ileri bir tarih için rezerve edilebilmektedir.

 • Yatan Hasta Takip İşlemleri

Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler, ilaç dozaj bilgileri, ameliyat bilgileri,tıbbi istekler,önceki yatış bilgileri v.s bilgilerin tutulduğu ve istenilen kriterlere göre sorgulanaıp raporlanabildiği modüldür.Yatan hastalar için düzenlenecek olan Her türlü rapor (örneğin ameliyat ya da epikriz notu gibi) hazırlanabilir, hastaların izinli çıkışlarının kaydını tutar,Hasta için yapılan isteklerin hangi doktor tarafından yapıldığı tutulur,Yatan hastaların poliklinik bilgilerine ve önceki yatış bilgilerine istenilen şekilde ulaşılır.

 • Hasta Taburcu İşlemleri

Hasta taburcu ve çıkışı işlemleri ve ilgili bilgilerin girilerek Hastanın yatışına ait her türlü bilginin hasta yatış ve taburcu bölümüne gitmesi sağlanmaktadır.Hastanın klinikten çıkışında diğer kurumlara sevk işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

ECZANE MODÜLÜ

 • İlaç Çıkış İşlemleri

Eczaneye gelen hasta ilaç istemlerinin yeraldığı fonksiyondur. Yazılım modülü, barkod uygulamasını destekler.istenilen  ilaçlar, teşhisler, ilaç sınıflamaları, doktor isimleri ve branşları bazında görülebilmektedir.Çıkışı yapılan ilaç ve malzemelerin otomatik stoktan düşümünü gerçekleştirilmektedir.

 • Eczane Depo Kontrol İşlemleri

Eczane stoklarındaki ilaç ve malzemenin miktarı, fiyatları ve miyadlarının gösterimini yapacak fonksiyondur.İlaçların son kullanma tarihleri-miyad ile ilgili kontrolleri ve istenen uyarıları gerçekleştirir.İlaç minimum stok seviye göstergelerini tanımlamalı ve minimum stok seviye kontrolleri yapmaktadır.

 • İlaç Sipariş Verme

İlgili birimden ilaç isteğinde bulunulmasını gerçekleştiren fonksiyondur. Sipariş verilen ilaç isteklerini gösterme ve istekler üzerinde arama özelliklerine sahiptir.

 • Majistral İlaç Üretimi

Majistral ilaç üretimlerinin yapılabilmesini sağlayan fonksiyondur.

 • Reçete İşlemleri

Standart ilaç isimlerinin kodlu listeden seçilerek reçete sayfasına aktarılması,Yatan hasta reçetelendirmesinde doktora eczane stokundan muadil ilaç önerisi,Eşdeğer ilaç uygulamaları işlemleri ile birlikte İlaçların kullanımı ile ilgili bilgi girişi de standart kod ve listelerden seçilerek reçete düzenlenmektedir.
 

LABORATUVAR MODÜLÜ

 

 • Tetkik İstem Yönetimi

Hasta üzerinde yapılması istenen tetkik isteklerinin girişi ve ilgili tetkik birimine gerekli bilgilerin iletilmesini sağlayan alt modüldür. Tetkik isteme, tetkik istekleri üzerinde arama ve görüntüleme işlemlerini kapsamaktadır. Diğer kurumlardan alınan ya da diğer kurumlara verilen tüm tetkik hizmetleri için gerekli yazılım düzenlemeleri ve haberleşme altyapısı bo modülle kurulmuştur.

 • Tetkik İstek Görüntüleme

Laboratuvara gönderilen tetkik isteklerinin taranması ve görüntülenmesi işlemlerini yapan alt modüldür.

 • Tetkik Sonuç Tarama ve Görüntüleme

Tetkik sonuçları belirli tarih aralığı veya tetkik çeşitlerine göre filtreleme yapılarak sorgulanabilir  ve maliyet analizleri yapılabilir.

 • Hasta/Örnek Etiketleme

Örnek Toplama Merkezinden, hastane dışından(semt poliklinikleri vb.) ve hastanenin değişik yerlerinden (poliklinik, ameliyathane vb) numune bilgisi ve tetkik istek girişi yapılabilmektedir.

 • Tetkik Sonuç Girişi

Tetkik sonuçlarını otomatik olarak verebilen cihazlar ile uyum içinde çalışarak tetkik sonuçlarının girilmesini sağlayan alt modüldür.

 • Tetkik Raporu Hazırlama

Tetkik sonuçlarına göre laboratuvar doktorunun istediği tıbbi raporları hazırlayacak olan alt modüldür.

RADYOLOJİ MODÜLÜ

 • Radyoloji İstem Yönetimi

Yetkili doktorların radyoloji istemi yapmalarını ve ilgili radyoloji birimlerinin bu istemleri değerlendirmelerini sağlar.Doktor tarafından gerekli görülen ilave işlemleri (CT esnasında USG ihtiyacı gibi) randevular ve yönetir.

 • Radyoloji Randevu Planlama ve Yönetimi

Tarih-saat, doktor ve cihaz bazında randevu verilip, iptal edilebilmekte ve istenildiğinde, acil durumlarda anlık randevu verme imkanı da bulunmaktadır.

 • Radyoloji Hasta Kabul

Randevulu hastaların kaydının tutulduğu modüldür. Önceden randevusunu almış hasta radyoloji bölümüne geldiğinde Sistem randevulu hastaları yeni gelen randevusuz hastaya göre yeniden düzenleyerek ,gerekli görüldüğünde  sistem yeni randevu planını kullanıcıya yaptırma özelliğine sahiptir.

 • Radyoloji İş Akış - Durum Takibi

Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan radyolojik görüntüleme isteği görülerek, kaydedilebilmeli ve işlemin sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair bilgiler isteyen kişiye iletilmektedir.İşlerin durumu, iş adımı, sonuç, gerçekleştiren kişi, cihaz vb. bazında takibi yapar.Tetkik durum takibi (hasta geldi, sonuç alındı, rapor yazıldı v.b.) statü bazında takip edilebilmektedir.

 • Radyoloji Sonuç Raporlama

Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, vb.) önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenebilmektedir. Yeni şablonların tanımlanması ve iş adımları ile ilişkilendirilmesi mümkündür.

 • Sarf ve Radyoaktif Malzeme Takibi

Radyoloji birimlerinde mevcut ve kullanılmakta olan sarf ve radyolojik malzemenin miktarı ve durumu sistem genelinde stok işleyişi ile birebir uyumlu olacak şekilde takip edilir. Kullanılan malzeme ve kitin birim stokundan otomatik olarak düşmesi sağlanmaktadır.

 • İstatistik/İş Yükü

Radyoloji birimlerinde işlem gören hastaların radyolojik tanı, yapılan işlem,cinsiyet, yaş, kurum, birim kriterlerine göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmektedir.Radyoloji birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin cihaz, personel, işlem, zaman kriterlerine göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmektedir.

AMELİYATHANE

 • Ameliyat İstem

Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan ameliyat randevu isteği kaydedilir  ve randevu onayı, isteyen kişi tarafından bu modülde izlenebilir.

 • Ameliyat Randevu İşlemleri

Ameliyathanelerin randevu isteklerinin görüntülenerek düzenlenmesi sağlayan modüldür.

 • Ameliyat Bilgileri

Ameliyatı yapan operatör, yapılan ameliyatı kodlu listeden seçer,Ameliyatta kullanılan malzemeler listeden seçilerek hasta hizmetlerine eklenir,Uygulanan işlemler, malzemeler, setler ve paket listeler görülür,Ameliyat notu yazılabilir.

 • İstatistik Ve Raporlama

Yapılan ameliyatlara ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler, sorgular ve  raporların bulunduğu alt modüldür.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ

 • Hasta Kayıt Kabul

Randevulu ve randevusuz hastaların kabulunun yapıldığı modüldür.

 • Randevu İşlemleri

Her türlü randevu verme, iptal ve güncelleme işlemleri yapılabilmektedir.

 • Tedavi Bilgileri

Hastanın geçmiş bilgileri ve diş yapısına ilişkin bilgileri kaydedilebilmektedir

 • Sevk-Taburcu

Sevk işlemleri ile ilgili bilgiler, hastanın nereye ve neden sevk edildiğinin, sevk işleminin kim tarafından yapıldığının kaydı tutan al modüldür.

HEMODİYALİZ MODÜLÜ

 • Hasta Kayıt Kabul

Randevulu ve randevusuz hastaların kabulunun yapıldığı modüldür.

 • Randevu İşlemleri

Her türlü randevu verme, iptal ve güncelleme işlemleri yapılabilmektedir.

 • Diyaliz Seans Zamanlama

Hangi hastanın hangi seansta hangi hemşire tarafından takibinin yapıldığının, hastaya verilen destek tedavisi ve tıbbi tedavinin kim tarafından uygulandığının kaydı tutulmaktadır.

 • Başka Branşa veya Kuruma Sevk

Herhangi bir nedenle (başka bir merkeze nakil,ex.)servisten ayrılışına dek gereksinim duyulan işlemlerin yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulabildiği alt modüldür.