Bu Sayfa 10769 Kez Görüntülendi.
  • DANIŞMA MODÜLÜ 

Güvenlik, gizlilik ve mahremiyet esaslarına uyulmak kaydıyla Hasta, Doktor ve hastane   personelinin oda numarası, telefon numarası, hastaların müracaat ettiği servis, müracaat tarihi, yattığı servis, yattığı yer (Blok/Kat/Oda No), telefon numarası, yatışını yapan doktor bilgileri gibi bilgiler konusunda, danışmaya müracaat eden hasta yakınlarına yardımcı olmak ve kısa sürede cevap verilmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

  • MKYS - STOK TAKİP MODÜLÜ

İlaç, tıbbi malzeme ve her türlü stok ve sarf malzemesi alımı iş ve işlemlerinin takip edilmesini amaçlar.Departmanlar bazında stok ve/veya sarf malzeme talepleri satınalma departmanına elektronik ortamda iletilir.Kritik stok seviyesinde olan stok ve/veya sarf malzemeler, Stok ve/veya sarf malzemelerin fiyat karşılaştırması, geçmiş fiyatlarla mukayesesi,eşdeğerlere getirilmiş fiyatlarla mukayesesi yapılabilmektedir.Stok ve/veya sarf malzemelerde tedarik türü ile ilgili bilgiler ayrı ayrı izlenebilmektedir.Servisler, ameliyathane yoğun bakım, acil servis, vb. yerlerdeki tıbbi sarf malzeme depoları için yapılan isteklere göre tıbbi sarf malzeme çıkışı yapılabilmekte ve hastalara yapılan tıbbi sarf malzeme çıkışları da otomatik olarak hastanın elektronik ortamdaki mali kayıtlarına bu birimlerden işlenmektedir. Bu üniteler de ara depo olarak sistemde yer alır , kayıp ve kaçaklara neden olmaması için buralardan yapılan işlemler de sorgulanabilmektedir.

  • DEMİRBAŞ TAKİP MODÜLÜ

Demirbaş kayıtlarının tutulmasını ve demirbaş işlemlerin yapılmasını amaçlar.Demirbaş kayıtları tutulur.Demirbaşlara ilişkin amortisman ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılabilmektedir.Demirbaş malzemeler yapılan tamirat, tadilat ve onarımlar sisteme kaydedilebilir ve bu işlemler takip edilebilebilmektedir.

 

  • BİLGİ YÖNETİM MODÜLÜ

Programda bulunan opsiyonlar,letişim ve multimedya bilgileri,web servis adres,kullanıcı adı ve şifrelerinin bulunduğu ve hastanelere göre değiştirilebilen bir modüldür. Sabit tanımların tamamı bu modülden yapılır.

  • İSTATİSTİK  MODÜLÜ

Databese de tutulan bilgilerin yorumlanarak görsel şekilde gösteren formların ve raporların bulunduğu modüldür. Standart resmi formlar, kullanıcı tanımlı raporlar ve özel istatistik raporları tasarlanmaktadır.

  • SAĞLIK KURULU  MODÜLÜ

Tedavi sonucunda rapor alınması gereken hastaların sevk edildiği birim olan sağlık kuruluna ait raporların düzenlenip dosyalandığı ve istenilen kriterlere göre sorgulandığı modüldür.

  • ARŞİV MODÜLÜ

Hastanede olan biten tüm veri elektronik ortamda arşivlenmiş olmasına rağmen dökümante edilen evrakların düzgün şekilde arşivlenmesi ve takibini yapan modüldür.
Daha Gelişmiş nitelikte Elektronik Arşiv Yönetim Sistemimize gözatabilirsiniz.