Bu Sayfa 16407 Kez Görüntülendi.

LBYS ( Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi )

DevAger LBYS NEDİR? 
DevAger LBYS -   Laboratuar cihazları ile iletişim kurarak hasta tetkik tahlil ve  sonuçlarının elektronik ortamda tutulması ve muhafaza edilmesidir.

AMACIMIZ;
Hastaya ait laboratuar sonuçları ile ilgili bilgilere elektronik ortamda en kısa sürede ulaşmayı amaçlar.

AVANTAJLARINIZ;

Tüm hastaların tetkik tahlil istemleri elektronik ortamda düzenli bir şekilde takip edilmesi sağlanır.

 • Web Tabanlı performanslı yeni nesil uygulama ile tablet ve mobilden ulaşım imkanı.
 • Yazılımımız ile tüm hastaların tetkikleri-sonuçları ve bu bilgilerin rapor edilmesi kolaylıkla sağlanmaktadır.
 • Biyokimya, Hematoloji, Seroloji, Hormon v.b Laboratuar grupları seçilerek sadece o gruba ait hastaları da listeleyerek kolayca erişim sağlanabilmektedir.
 • Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi içerisinde Hasta sonuç takibi, cihaz tanımlama, laboratuar testlerinin tanımlanması, Hasta Sonuç değişimlerinin grafiksel olarak izlenebilmesi tek bir program içerisinde yapılabilmektedir.
 • Test referans aralıkları Hastanın durumuna göre (Yaş, Cinsiyet, Folikiler, Faz gibi)normal değer 
  atayabilmektedir.
 • Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlayabilmekte ve her kullanıcıya istenilen yetkilerin verilebilmektedir.
 • 2 kademeli sonuç onaylayabilme, Sonuçların toplu veya tek tek alınabilmektedir.
 • İstatistikî bilgilerin ayrı bir rapor modülü içerisinde esnek yapıda alınabilmekte(Cihaza göre, servis-poliklinik hastalarına göre, günlük test çalışma sayısı vb…) raporların istenilen tarih aralığında çıkartılabilmektedir.
 • Hastalara istenirse Laboratuar Uzman dr u tarafından tetkik sonuçlarına göre açıklama eklenebilmektedir.
 • Manüel sonuç giriş ekranları ile cihazsız çalışılan testlerin hızlı bir şekilde sonuçlarının sisteme girilebilmesi sağlanmış olup, El ile sonuç girmede kullanıcı hatasının en alt düzeye çekmek için sonucun birden fazla girilmesi zorunluluğunun getirilmiştir.
 • Bazı testlerde sonucun bir listeden seçilmesini zorunlu hale getirebilme özelliği konulmuştur. (Örneğin: Kan Grubu testinin sadece ilgili değerleri alabilmesi) ve manüel girişler için, sonuç alanı işaretlenerek tanımlanmış makro tanımların seçilerek kolaylıkla ve çabucak girilebilmesi(Negatif, Pozitif) istenilen testler için makro tanımlama kolaylığı.
 • Gelişmiş hasta arama sistemi ile ismi dahi bilinmeyen hastayı filtreleme yöntemi ile servis, poliklinik veya geliş saatine göre bulunabilmesi. 
 • Ayrıca SQL sorgulama dili kullanılarak istenilen şekilde raporlama alınabilme esnekliği ile kullanıcıya anında rapor hazırlanıp verilmesi
 • Hesaplamalı test tanımı ile cihazların sonuç üretmediği testlerin sonuçlarının hesaplanabilmesi.
 • Numunenin hangi aşamada olduğunu (N.beklemede, Çalışıyor, Sonuç, onay, vs. gibi) takip edebilme.
 • Onaylama ekranında kullanıcı yetkilendirmesi ile kullanıcının yetki verilen laboratuar grubunu onaylayabilmesi ve manüel sonuçları girebilmesi. 
 • İnternetten istenilen kriterlere göre sonuç verilebilmesi

KAN BANKASI MODÜLÜ    
DevAger LBYS Kan Bankası modülü ile donör bilgileri kayıt altına alınmakta ve donör takibi kolaylıkla yapılabilmektedir.

 • Kan bankasında donörlerden alınan kan örneğinin tetkik sonuçlarının cihazda çalışanların otomatik olarak cihazdan aktarılması manüel çalışılan tetkik sonuçların tek bir ekranda manüel hızlı bir şekilde girilebilmesi.
 • Sevki yapılan kanın hangi donöre ait olduğunun takibi kimin tarafından alındığı Kan saklama süresinin kan alış tarihine göre takip edilerek stokta bulunup zamanı dolmaya yakın kanların hatırlatılması ve süre dolduğunda imha edilmesi gerekliliğinin hatırlatılması.
 • İmha edilen kanın neden ve hangi kullanıcı tarafından imha edildiğinin kaydedilmesi.
 • Kan teslim edilirken kanın teslim edildiği kişinin kimlik bilgilerinin tutulması.
 • Kan çalışma yöntemine göre(Aferesiz, Eritrosit Süspansiyon, Tam Kan ) stoktaki kanların listelenmesi   ve çalışılırken seçilebilmesi.
 • HBYS Entegrasyonu ile kan istenilen hastaların ekranda görülebilmesi ve donör seçilerek hastaya donör işlenip kanın sevk edilmesi kolaylığı.
 • Geçmişe dönük imha listesinin alınabilmesi ve neden imha edildiğinin görülebilmesi.

 LBYS ANA MODÜLÜ 
  
            LBYS Ana  modül içerisinde günlük ve istenirse geriye dönük tarih aralığı girilerek laboratuar hastalarının takip edildiği modüldür. Laboratuar hastalarına Barkot çıkartılarak hastaların bu barkot numarası ile takip edilebilmesi ve cihazlara bu barkotların verilmesi ile cihazın o barkot numarasına ait hasta takibi yaparak çalışılacak testlerinin otomatik olarak sistemden alması ve hastanın bu barkot numarası ile de sistemde kolayca durumunun takibi edilebilmesi kolaylığı.

          Tek bir ekran üzerinde Laboratuar hastalarının listelenmesi ve listelenen ekran üzerinde farklı bir ekran kullanmadan isim alanı üzerinde isim yazarak veya protokol numarası alanı üzerinde protokol yazılarak kolaylıkla bulunabilmesi kolaylığı.

           Listelenen hasta seçilerek Barkot çıkartılması, Test sonuçlarının takip edilmesi onay ve sonuç yazdırma işleminin yapılması kullanıcı için farklı ekranlarda bu işlemi yapmayıp tek bir ekranda yapabilmesi büyük bir zaman kazancı kolay kullanım sağlamaktadır.

          Yine aynı ekranda hasta tetkik sonuçları takip edilirken, sonuçlarda tekrar çalışılması gereken ve ya uygun olmayan numunelerin seçilerek kaydedilmesi. Bundan dolayı hasta sonuç takibiyapılırken Hastanın çıkmayan sonuçlarının takibinin ve nedeninin görülebilmesi kolaylık sağlamaktadır. 

         Laboratuar tetkik sonucu çıkmış olan hastaların yanlışlıkla tekrar cihaza verilmesi durumunda sonucu çıkmış olan tetkiklerin cihaza gönderilmemesi ve sadece kullanıcı tarafından sonucu çıkmış tetkik sonuçlarında tekrar olarak belirlediği tetkiklerin cihaza gönderilerek çalışması laboratuar cihazlarında fuzuli kit tüketimini önlemektedir.

         Aynı ekran üzerinde hasta sonuç değişim grafiğinin alınabilmesi.Laboratuar hasta sonuçlarında test referans aralıklarına göre (alt sınır, üst sınır)sonuçların ekranda uyarıcı renklerlere belirlenip kullanıcıyı uyarması kolaylığı sağlanmıştır.

LBYS TEST TANIMLAMA  MODÜLÜ 
   
           LBYS Test Tanımlama Modülü içerisinde laboratuarda çalışılacak testlerin eklenmesi silinmesi ve düzeltilmesi yapılmaktadır. Yine aynı ekran üzerinde çalışılacak grup testlerin belirlenmesi, alt parametrelerin tanımlanması, barkod tanımlama ve cihaz tanımlama,Testlerin  birim,referans aralıklarının normal değer ve yaş,cinsiyet,faz gibi referans aralıkları girilebilmesi.

          Cihaz tanımlaması yapılarak,testlerin hangi cihazda çalıştığı ve cihaz kodunun girilerek kolaylıkla tanımlanabilmesi.

          Barkot tanımla kısmında cihaza göre farklı barkot tipleri seçebilme. Örneğin Hemogram cihazı Code39 da barkot okuma yeteneğine sahip iken Biyokimya cihazı Codebar128 ile okuma yeteneğine sahip olabilir. DevAger Lbys ile cihaz bazlı barkot üretilebilir.

LBYS KULLANICI GÜVENLİK  MODÜLÜ 
   
            LBYS Kullanıcı Güvenlik Modülü içerisinde Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlaması yapabilme, düzenleme, silme ve yetkilendirme yapılamaktadır 

           Yetkilendirme ile kullanıcının çalıştığı laboratuar grubunu takip edebilmesi onaylama yaparken kendisinin çalışmadığı ve kontrolünde olmayan test gruplarını onaylamaması, yetkisinin verilmesi. Yine yetkilendirme içerisinde    DevAger LBYS Programı içerisinde kullanıcının kullanmayacağı ekranlara erişimin pasifleştirilerek farklı ekranlara girişinin önlenmesi.(Örneğin; Biyokimya laboratuar grubunu onaylama yetkisi verilmiş ve sadece ana modülü kullanma yetkisi verilmiş kullanıcı; biyokimya grubu dışında olan tetkik sonuçlarına işlem yapıp onaylamayacağı gibi hasta sonuç ekranı dışında test tanımlama, kan bankası, gibi diğer modüllere erişemeyecektir)sadece sonuç çıkartmak ile görevli kullanıcı için sadece sonucu çıkmış hastaları görebilme ve sonuçlarda her hangi bir işlem yapmasına izin verilmemekle sadece sonuç çıkartmak için programı kullanması sağlanmaktadır.
    
LBYS İSTATİSTİK  MODÜLÜ 

           DevAger LBYS İstatistik Modülü; Laboratuar istatistiki verilerinin Çalışılan test sayısı, polikliniklere göre, servise göre, cihaza göre, rerun yapılan testler v.b raporların istenilen tarih aralığında kolaylıkla alınabilmesi sağlanmaktadır.Bunun dışında istenilen raporlarlar sisteme dahil edilebilmektedir.

LBYS MİKROBİYOLOJİ  MODÜLÜ    
           DevAger LBYS Mikrobiyoloji Modülü içerisinde Kültür panellerinin tanımlanması ve istenilen testlerde makro tanımlama yapılarak sonuçların kolaylıkla girilebilmesi sağlanmaktadır