Bu Sayfa 10612 Kez Görüntülendi.

VEZNE MODÜLÜ

 • Ücretli Hasta Tahsilat İşlemleri
 • Diğer Tahsilat İşlemleri
 • Raporlama

FATURA MODÜLÜ

 

 

 • Ücretini kendisi ödeyen ücretli hastalar için bekleyen, kesilmiş olan faturalar, tahsilde olan ve tahsil edilen faturalar ile aynı şekilde kurum hastaları için kurumlara kesilmek üzere bekleyen, kesilen, tahsilde olan, tahsil edilen, bakiyesi kalan faturalar ve icmal faturalar takip edilebilmektedir.
 • Kurumuna faturalı her hasta için TUT ve SUT’da tarif edildiği şekilde faturalama/elektronik faturalama yapılabilmektedir.
 • Hasta için yapılan her türlü operasyon, kullanılan malzeme, ilaç vs. bir forma, RESMİ  koduna göre yazılmaktadır.
 • Kodların fiyatlandırılması yapılmalıdır.
 • Fiyatların otomatik revizyonu sağlanmıştır.
 • Faturaların on-line muhasebeye aktarılması sağlanmıştır.
 • Ödenmemiş faturaların takibi yapılmaktadır.
 • Kurumundan sevkli hastaların hastaneye giriş işleminden sonra, belli süreler içinde çıkış yapmayanların takibi yapılarak çıkışlarının verilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır
 • Memur, Emekli Sandığı (devredilen), Sosyal Sigortalar Kurumu (devredilen),  Bağkur (devredilen) , Özel Sigorta, Yeşil Kart vb. sahibi hastalar için hasta bazında ayrıntılı olarak verilen hizmetlerin dökümü ve tutarları hazırlanabilmektedir.
 • Kurumlardan olan alacaklar, icmal fatura bazında ayrıntılı olarak takip edilebilmektedir.
 • Ücretli ve taahhütnameli hasta ile tahsillerinin takibi yapılabilmektedir.
 • Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmekte, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmektedir.
 • Faturalama işlemlerinde her yıl güncellenmekte olan TUT ve SUT hükümlerine uygun belgelerin düzenlenmesi sağlanmıştır.