Elektronik Arşiv Yönetim Sistemleri

Bu Sayfa 9336 Kez Görüntülendi.

   

 ELEKTRONIK ARŞİV PROGRAMI

Genellikle Hastanelere yönelik olarak hazırlanan ELEKTRONIK ARŞİV PROGRAMI, yatan hastalar için hazırlanan, hasta yatış dosyalarının, elektronik ortama aktarılması için yazılmış bir programdır. Her hastaya özel bir arşiv numarası verip, hastanın tüm yatış dosyaları bu arşiv numarası üzerinden takip edilir. Aynı zamanda dosyaların içinde ki evraklar, tarama işlemi yapılarak elektronik ortama aktarılmış olur.

A.PROGRAMA GİRİŞ

 Elektronik arşiv programına yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanımını önlemek amacıyla şifrelendirme yapısı konulmuştur. Sistem sorumlusu tarafından, birden fazla ve birbirinden bağımsız kullanıcı tanımlama imkânı vardır. Böylelikle evrakların taranması, teslim alınması ve evrak takibini yapan kullanıcıların bilgileri, işlem saatleri sistemde kayıt altında tutulmaktadır. Bu özellik sayesinde hangi evraka hangi kullanıcının ne zaman işlem yaptığı bilgisi istenildiği zaman alınabilmektedir

B. PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

EVRAK TESLİM

    Evrak teslim işlemi, servislerde yatan hastaların evrakları arşive geldiğinde teslim alma işleminin yapıldığı kısımdır. Gelen yatış dosyalarını, çeşitli kıstaslara göre arama işlemi yapılıp, teslim alma işlemi tamamlanır. Böylelikle hasta dosyalarının takibi yapılmış olup; dosyanın servistemi, arşiv demi bilgisine ulaşılabilinir.

    KAYIT İŞLERİ

    Kayıt işlemi, ilk defa taranacak veya taranmış evraklar üzerinde işlem yapabileceğimiz sayfadır. Bu sayfada hasta dosyası çeşitli kriterlere göre arama yapılıp, hastanın hangi yatış dosyası üzerinde işlem yapılacaksa seçilir ve işleme alınır.

    GİDEN-GELEN EVRAK

    Hasta yatış dosyalarının servisler tarafından istenmesi durumlarında, evrakla ilgili teslim içerik bilgilerinin (kime teslim edildi, kim teslim etti, ne zaman teslim edildi) saklandığı kısımdır.

    EVRAK ONAY

    Tarama işlemi yapılmış evrakların, tarama işleminin doğru yapılıp yapılmadığı, yetkili kişiler tarafından onaylandığı bölümdür,

    ARŞİV

   Hasta yatış dosyalarının, servisler tarafından elektronik ortamda elde edildiği bölümdür. Servisler hastane Arşiv birimine gerek kalmadan hastanın önceki yatış bilgilerini elde edebilirler. Bu da zaman ve işgücü tasarrufu sağlar.

    TANIMLAMALAR

    Programda kullanılan çeşitli sabitlerin tanımlama işleminin yapıldığı kısımdır.

    KULLANICI İŞLEMLERİ

   Program kullanıcılarının tanımlama, yetkilendirme ve şifre değiştirme işlemlerinin yapıldığı bölümdür.